Do nowych jednostek trafia polski sprzęt, który produkujemy w takich zakładach jak Bumar-Łabędy, ale także HSW w Stalowej Woli, FB w Radomiu czy PZL w Mielcu. Rekordowe inwestycje w Wojsko Polskie to także rekordowe inwestycje w polski przemysł, który jest podstawą Surfer strategii handlowej silnej armii. 70-letnie doświadczenie produkcyjne i technologiczne, innowacyjność oraz systematycznie doskonalona polityka zachowania jakości tworzą potencjał firmy, która jest dzisiaj w pełni zdolna sprostać rosnącym wymaganiom konkurencyjnego rynku.

Przyszłość czołgów w US Army

– Dwa miesiące temu byliśmy w Bumarze w Łabędach tutaj i obiecaliśmy dokapitalizowanie po to, żeby rozpocząć również tutaj w Gliwicach w słynnym Bumarze Łabędy produkcję Krabów – powiedział szef rządu. – 54 Kraby rocznie będą produkowane już za parę lat po zbudowaniu nowej linii technologicznej – dodał. Zakład na bieżąco realizuje również remonty główne i konserwacyjne czołgów PT-91. Kontynuowane są także umowy dotyczące remontów wozów zabezpieczenia technicznego WZT-2. Polskie bezpieczeństwo jest priorytetem – wzmacniamy naszą armię.

Pierwsze Leopardy 2A7HU w służbie Magyar Honvédségu

Rząd przekazuje ponad 800 mln zł na budowę nowej linii produkcyjnej polskich armatohaubic Krab. Inwestycje w polską zbrojeniówkę są fundamentem bezpieczeństwa. W najbliższych latach planowane jest zdobycie nowych kompetencji, tym razem w obszarze produkcji sprzętu artyleryjskiego. Ma się do tego przyczynić projekt inwestycyjny związany z utworzeniem nowej linii technologicznej do produkcji 155 mm armatohaubic samobieżnych Krab. Zakład otrzymał na tę inwestycję od Skarbu Państwa 850 mln PLN, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2027 r. Według komunikatu był to dla spółki czas bardzo intensywny i pracowity.

Nowe zestawy do transportu ciężkiego sprzętu dla Sił Zbrojnych RP

  1. Zakłady sukcesywnie przekazywały zmodernizowane i wyremontowane czołgi w ramach realizowanych umów.
  2. Leopardów 2A4 powinna osiągnąć 18, a łączna przekazanych Wojskom Pancernym i Zmechanizowanym na mocy umowy zawartej 28 grudnia 2015 r.
  3. Głównym wykonawcą w modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL, a także ich centrum serwisowym.
  4. Prace związane z jego uruchomieniem zostały wykonane w rekordowo krótkim czasie, niespełna dwóch miesięcy.

Prace rozpoczyna się od weryfikacji uszkodzeń i oceny stanu faktycznego każdego z przkazanych do remontu pojazdów. Pierwsze czołgi po naprawie w Polsce zostały przywrócone do pełnej gotowości bojowej i wróciły na front. Spółka przekazała również SZ RP 29 czołgów T-72M1 po remoncie wraz z modyfikacją do standardu M1R. Dwa kolejne wozy były w trakcie prób poligonowych i mają zostać przygotowane do odbiorów jeszcze w tym roku.

HISTORIA I POLITYKA

Zakłady sukcesywnie przekazywały zmodernizowane i wyremontowane czołgi w ramach realizowanych umów. Cztery kolejne wozy tego typu znajdowały się w trakcie przygotowań do odbiorów, które powinny się odbyć jeszcze w tym roku, zatem ogólna liczba zmodernizowanych w 2023 r. Leopardów 2A4 powinna osiągnąć 18, a łączna przekazanych Wojskom Pancernym i Zmechanizowanym na mocy umowy zawartej 28 grudnia 2015 r. (z późniejszymi aneksami, ostatnia znana wartość to 3,29 mld PLN) osiągnie 58 lub nawet 62, jeśli ostatecznie uda się przekazać cztery wspomniane wozy do 31 grudnia. Liczba zmodernizowanych wozów jest podobna jak w roku ubiegłym, kiedy udało się ostatecznie przekazać ich 19. Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, są od 2015 r.

MSPO 2023 – premiera wojskowych Jelczy trzeciej generacji

Głównym wykonawcą w modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL, a także ich centrum serwisowym. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że wsparcie polskiej zbrojeniówki to odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa polskiego i produkcja sprzętu zbrojeniowego, który jest pożądany na całym świecie – Rosomaki i Kraby, jako najlepsze przykłady. Utworzono w roku bieżącym hub serwisowy sprzętu pancernego Sił Zbrojnych Ukrainy. Prace związane z jego uruchomieniem zostały wykonane w rekordowo krótkim czasie, niespełna dwóch miesięcy.

Polski sektor zbrojeniowy to strategiczna gałąź naszego przemysłu. Zakłady produkcyjne i fabryki, które zatrudniają tysiące ludzi w całej Polsce, napędzają modernizację polskiej armii. Nasze technologie obronne są na najwyższym poziomie – produkujemy dziś w Polsce Czym jest dywersyfikacja inwestycji nowoczesną artylerię, wozy opancerzone, śmigłowce, karabinki, drony i wiele kluczowych podzespołów do innych konstrukcji. Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy, gdzie potwierdził realizację obietnicy z kwietnia 2023 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *